राशी सांगे स्वभाव

मिथुन रास

राशीचक्रातील तिसऱ्या क्रमांकाची बुध जिचा स्वामी आहे, अशी मिथुन रास. बोलक्या स्वभावाचे चुणचुणीत, हुशार हजरजबाबी असतात. पण आकर्षक रूपाच्या या व्यक्ती सर्वाना आवडतात. या व्यक्ती राशी प्रमाणे भाषण , वाद विवाद , लिखाण , वाचन यात रस असतो. त्याचबरोबर यांना खेळ, व्यायाम, कला व संगीत यातही यांना रुची असते. या राशी च्या व्यक्ती अष्टवधानी, बऱ्याच कलांमध्ये नेहमीच घोळक्यात असतात. याचं व्यक्तिमत्व हे एकदी बोलक आणि लोकांवर छाप पाडणार , आकर्षक असे असते. यांकडे नेहमी गप्पांचा खजिना असतो. नेहमी मुक्तपणे आणि सतत आनंद उधळत असतात.

मिथुन राशीचे पुरुष

खूप सुंदर जरी नसेल तरी त्यांचा व्यक्तिमत्व आकर्षक असते. कपड्याच्या बाबतीत मिथुन राशीचे पुरुष बेपवाह वागत्तात. त्याच्या कापध्याना इस्त्री असेल असे असा काहीच माही पण ते कोणत्याही प्रकारचे कपडे आणि कसेही घालतात आणि त्याचा पोशाख कसाही असल्याने त्यांच्या व्यकतीमात्वाकडे आकर्षले जाणारे खूप असतात. रुमाल वगरे अशी घेऊन येणे आणि त्याला नीट ठेवणे यांना जमल तर करतात. अस असल तरीही यांना स्वच्छ राशाण्याची आणि स्वच्छता तेवण्याची आवड असते आणि त्यान्या ऑफीस आणि घरात सुद्धा तसेच असतात.
मिथुन रास आणि यातील पुरुष हे एकदी वरवर बडबडे असतात. त्यंकडे पाहतातन अनेकां वाटते की हे खूप विसर भोले आणि अगदी अस्तावत्य राहणारे आहेत. पण याची माणस एकदी हुशार , आणि त्याबरोबर जिज्ञसु असतात. बर्याचदा सरळ फटकन बोलतात त्यामुळे समोरच्याचा अपमान करतात. हे एख्याद्या ८ ते १० वर्षाच्या मुलांनप्रमाणे खोडकर आणि निरागस असतात. त्यमुळे याच पोटात एक आणि ओठात एक असे नसते. व्यावहारिक वागताना हे खूप नीट आणि वागणे व बोलेने एकदी नीट असते तसेच झालेली चूक सुधारून गेऊन काम करतात. मिथुनची व्यक्ती कधीही वाकड्यात जाऊन काही काम करत नाही किवा त्यांना यावर विश्वास नसतो. तर ती आपली काम गोड बोलून करून घेतात.

मिथुन राशीच्या स्त्रिया

मिथुन राशीच्या स्त्रिया या अकदि रेदिओ सारख्या असतात सतत बडबड यांची चालून असते. याची बडबड म्हणजे एकदी कधीही न थाबणारी. या स्त्रिया एकदी मित्र किवा परिवार यामधील लोक्नाशी कितीही बोलू शकतात. यामुळे ते कधीच थकत नाहीत. घरातील काम काय मग करुं , बाकी दुसरी काम मग करू पण आधी आपण मित्र आणि बाकी मित्र परीवाराशी बोलून घेऊ. या राशीच्या स्त्रिया अश्या एकदी मित्र आणि यांच्या गोष्टी अडकलेले असतात. पण त्याचबरोबर या दिसायला सुद्धा एकदी सुंदर आणि आकर्षक असतात. या स्त्रिया मनात मोह निर्माण करतील एवढ्या सुंदर नसल्या तरी या एकदी हुशार आणि तरतरीत , चुणचुणीत असतात. या क्वचित कधी तरी चेहरा पाडून आणि मुरगळून बसल्या असे दिसत. या जरी रुसल्या तरी किवा यांनी अबोला दारला तरी यांचा काही तासात संपतो.
मिथुन राशीच्या स्त्रियांना अंहकार कमी असतो. काळानुसार याना बदलता येते. फावल्या वेळात या संगीत , कला वाचन , खेळ अश्या सर्व गोष्टी मध्ये लष्या देतात. बोलून एखादी वस्तू विकन आणि सेवा देन यांना छान जमत. यांना गप्पा मारण्याचा एवढा छंदकी त्याच्या पुढे कोणताही विषय असो ते बोलताना मग वेळ काळ विसरून जातात. तसेच यांना पाहुण्याच्या आदर तिथ्य करायला आवडते.

भाग्यरन्ते

मिथुन ही बुधाची व्दिस्वभाव रास आहे. त्यामुळे सतत बुद्धीप्रधान काम करत असतात आणि त्याच्यामुळे ताण हलका करण्यासाठी मोती, पाचू ही रत्ने वापरावी.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s