वृषभ राशी

राशीचक्रातील दुसरी रास म्हणजे वृषभ. या राशी चे प्रतीक म्हणजे बेल. ही रास एकदी ताकदवान आणि हुशार असते. या राशीच्या व्यक्ती एकदि धीम्या गतीने काम करतात. पण या मध्ये प्रचंड ताकद असते. या ताकदी मुळे काम करायची शमता जास्त असते . वृषभ ह्या राशीचा स्वामीराशी शुक्र असल्याने हे खूप तेजस्वि , शांत , कडक नजर, मोहक हास्य असे व्यक्तिमत्व असत्तात. या व्यक्ती दिसण्यास सुंदर असतात. यामध्ये रसिकपण, मोहकपण , विलासीपण जीवन आनंद ने जगण्याची आवड असते. वृषभ राशीच्या कृतिका नाशत्रचे २रा, ३ रा, व ४ था चरण , तसेच रोहिणी नश्त्राचे ४ था चरण व मृग चे पहिले व दुसरे चरण असे मिळून बनली आहे .

वृषभ राशीच्या स्त्री

वृषभ रास ही स्वामी शुक्र च्या प्रभाव खाली आहे त्यामुळे या स्त्रिया खूप सुंदर आणि हुशार असतात लांब सडक केस , मधुर हास्य , उंची उत्तम , भरदार बंध , आणि गोड नजर असते . याच्या जोडीला ते हुशार आणि जबाबदार असतात . याचा मुळे त्यांना एकदी काम करताना तसेच जीवन जगताना जास्त मेहनत कार्याची गरज पडत नाही. तसेच या स्त्रीया कपडे घालण्यात व नवनवीन कपडे घाण्याच्या गोष्टी मध्ये पुढे असतात. याचा एकदी प्रभाव हा मुलाला किवा नवरा याला जशी बायको पाहिज असते तसा पडतो.

वृषभ राशी पुरुष

वृषभ राशीचे पुरुष हे एकदी कामा मध्ये हुशार आणि दिसण्यास छान असे व्यक्तिमत्व असते. कामा मध्ये हुशार असल्याने ते एकदी कमी वेळात जास्त काम कार्टतात आणि त्याची सतत काम करण्याची इच्चा असते. यामुळे यान सतत बडती मिळत असते . हे पुरुष शरीराने ताकदवान आणि मोहक असतात. नजर कडक , उंची छान , भरदार मान यामुळे ते सतत चमकत असतात. आणी मित्रपरीवारामध्ये ते एकदी उमटून दिसत असतात . हे एकदी ताकदवान असले तरी सुद्धा कोणावर आधी त्रास देत नाही . पण यांना कोणी दिला तर त्याला सोडत नाही .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s